BV-Nyt

• Billede

Sunset

• Deadline for næste blad

20-09-2021

Download kalenderen for 2021-22 HER

www.bvnyt.dk

Dit lokale blad

Barrit Vrigsted Nyt udkommer 7 gange årlig i månederne, juni, august, oktober, november,

februar, marts og april. Bladet udkommer i et oplad på ca. 1000 eksemplarer,

som omdeles til alle husstande i Barrit og Vrigsted sogne.

Du kan sende dit indlæg til os på email bvnyt@bvnyt.dk

Opsætning af dit indlæg i Word:

A4  - Margner: Top  -  1,5 cm, bund – 2,0 cm, venstre – 1,5 cm, højre – 1,5 cm.

Skrift: Times new roman – str. 16.

Bidrag til bladet kan indbetales til Den Jyske Sparekasse

Reg.nr.: 8133 – Konto nr.: 000 279 1285


• Næste bladet udkommer !

Uge 40

For at åbne og se bladet

skal du have installeret

Acobat Reader på din PC.

BANK:

DEN jyske SPAREKASSE

Reg.nr.: 8133

Konto: 000 279 1285

Barrit Vrigsted Nyt ©